Hoewel elk project uniek is en we onze aanpak steeds afstemmen op de specifieke vraag van de klant, kunnen we onze werkwijze in grote lijnen als volgt omschrijven.

Ieder project begint met een wederzijdse kennismaking ter plaatse. Op basis daarvan kan een offerte worden gemaakt voor een natuurrijk groenontwerp, en optioneel een opmeting en beheerplan. Bij goedkeuring start het ontwerpproces.

  • Eerst wordt een structuurplan gemaakt, d.w.z. een conceptueel ontwerp (nog zonder plantensoorten). Na bespreking met en goedkeuring door de klant volgt daarna het beplantingsplan met aanduiding en locatie van de plantensoorten.

  • Ten slotte wordt een beknopte meetstaat en lastenboek opgemaakt, waarin alle essentiële onderdelen van de inrichting beschreven worden. Standaard leveren we dus een ecologisch inrichtingsplan op, waar in principe iedere aannemer en/of klant mee aan de slag kan.

  • Optioneel kan een beheerplan worden opgemaakt, waarin we op praktische en overzichtelijke wijze beschrijven hoe het beheer de komende 10 jaar idealiter zou verlopen. Om de natuurrijke groenvormen optimaal in de juiste richting te kunnen begeleiden, raden we dat sterk aan.

  • Indien gewenst verzorgt Biotoop ook periodiek één of meerdere evaluatiemomenten. Die bestaan uit een observatie van het gevoerde beheer en/of een ecologische monitoring (het opvolgen van aanwezige indicatorsoorten). De bedoeling van die evaluatie is een eventuele bijsturing van het beheer, indien en waar nodig. Vooral in de eerste jaren na aanleg kan dat een grote invloed hebben op het maximaal behalen van streefbeelden.

  • Na de ontwerpfase volgt de uitvoeringsfase. Biotoop biedt ook praktische aanleg en beheer aan. Dat doen we zelf en/of in samenwerking met betrouwbare partners.

Wil je graag meer weten? Heb je interesse in een kennismaking? Aarzel niet om ons te contacteren!